Ağır yük raf sistemleri, paletli veya sandık-sepet ile istiflenecek ağır malların depolanmasını sağlayan geniş kullanım olanağına sahip en yaygın depolama sistemidir.  Bu sistem çeşit açısından çok ve miktarlarında fazla olduğu durumlarda stoklanan ürün için uygun olup, depo alanında optimum istifade ve mükemmel kullanım sağlar. En yaygın ve geniş kullanım alanı olan bu sistem ayarlanabilir yatay ( Travers ) eleman yükseklikleri ( kat aralıkları ) sayesinde, ihtiyaç duyulan her endüstri dalındaki depolarda uydulanıp kolaylıkla adapte edilebilmektedir.

  • Konsol Kollu Raf Sistemleri
  • Giydirme Depo Raf Sistemleri
  • Makaralı Kayar Raf Sistemleri
  • Dar Koridor Rafları

Serbest alan tertibi, manuel-otomatik istif makinalarıyla kullanılabilir olması, yükleme yüksekliklerinde ve genişliğinde esnek oluşu, hemen hemen bütün depolama prensiplerine ( FİFO – FİLO ) uygunluk sağlayışı açısından da çok önemlidir.  Ayrıca montajı çok kolay olup kullanılan sistem, zaman ve yer tasarrufu sağladığı gibi pahallı istif araçlarına gerek duyulmadan ve depolarda ek masrafa yol açmadan kullanılabilir. Genelde bu sistem diğer sistemlerle birlikte kullanılarak çeşitliliği artırmaktadır. Ayrıca en küçük alandan en karmaşık depolara kadar geniş bir kullanım sistemi sağlar.

Ağır yük raf sistemleri büyük miktarda aynı cins mallar için uygun olup bu tür mallar için yer kaybı olmadığından fazla miktarlarda stok yapılabilir. Palet ebatları bakımından aynı genişlik ve uzunluktaki mallar için uygundur.

Ağır yük raf sistemleri rafları, özellikle çeşit ve nitelik bakımından aynı özelliklere sahip olan, büyük hacimli ve yüksek miktarda stoklanması gereken ürünler için ideal çözümdür. Aynı zamanda soğuk hava depolarında optimum depolama imkanı sağlaması bakımından idealdir.

Depolama ilk giren son çıkar ( FİLO ) prensibine göre gerçekleşmektedir. Son kullanma tarihi veya ürün lot numaraları kolayca takip edilebilir.

İstifleme araçları ağır raf sistemleri arasında yükleme alanını bir koridor gibi kullanarak malları arka üsten ön alt tarafa doldurarak gelir. İlk konan ürün raftan en son alınır yani bir yönden kullanılabilmektedir. Ayrıca otomatik malzeme akışına entegre edilebilir olması bir diğer ayrıcalığıdır.

Depodaki alanı ve hacimi optimum kullanım sağlaması yönünden Drıve In çok idealdir. Ağır raf sistemleri Sezonluk ürün depolanmasında ( konserve-incir ), gıda, kimya, lojistik, stoklu çalışan firmalarda, hammadde depolamada, soğuk hava depolarında vb. uygulanan sistemdir. Suni Granit Sanayiinde Kür Fırını biçiminde kullanılır. Tüm dikey aksanları izole edilmek suretiyle ısı kaybı önlenir.

  Ağır yük raf sistemleri yükleme ve boşaltma esnasında kullanım kolaylığı bakımından kılavuz rayı önerilir. Kanal derinliğinde istifleyicinin ayaklara herhangi bir hasar vermemesi, zaman kaybını önleme ve istif sürücüsünün geri geri giderken problemsiz çıkması için klavuz rayı konulmaktadır. Soğuk hava depolarında uygulanırken çok düşük derecede ısıya sahip yerler için sıcak daldırma galvaniz olarak yapılması tavsiye edilir.